Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΣΠΑ 2019-2020

Εργαλεία

Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός

Η ετυμολογία της ίδιας της λέξης μας δίνει ταυτόχρονα και το νόημα της Συμβουλευτικής. Συν+Βουλεύομαι σημαίνει ότι «σκέφτομαι, κάνω σχέδια ή αποφασίζω μετά από σύσκεψη με κάποιο άλλο πρόσωπο, συσκέπτομαι» κατά τον Μπαμπινιώτη (2002), άρα συνεξετάζω το θέμα μου με κάποιον άλλο και αναζητώ μία διευκόλυνση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι μια εξελικτική διαδικασία, μέσω της οποίας το άτομο, μελετά, συνεξετάζει τα δεδομένα του, γίνεται ικανό να προσδιορίσει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, λαμβάνοντας αποφάσεις.

Άρα είναι μια διαδικασία που στηρίζεται στον ενεργό ρόλο του συμβουλευόμενου προκειμένου ο ίδιος να βρει την ιδανική λύση στον προβληματισμό του. Δεν είναι μια διαδικασία στην οποία δίνονται συμβουλές. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο συμβουλευόμενος και όχι ο σύμβουλος.

Coaching

Κυριολεκτικά, ο όρος coaching σημαίνει στα αγγλικά, τη μεταφορά κάποιου από μία τοποθεσία στην άλλη. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναδειχτεί ως όρος που παραπέμπει στην προπονητική διαδικασία ενός αθλήματος. Ωστόσο, η έννοια του coaching δεν είναι καινούρια. Θα μπορούσαμε να καυχηθούμε ότι, πάλι, κάποια τεχνική έχει ελληνικές ρίζες. Ο Σωκράτης εφάρμοζε την «μαιευτική» του, προκειμένου να εκμαιεύσει την αλήθεια από το συνομιλητή του. Κάπως έτσι και το coaching, στη σημερινή εποχή, δανειζόμενο ιδιότητες από τις διαφορετικές χρήσεις του όρου, έρχεται μέσα από ερωτο-απαντήσεις, να φανερώσει την αλήθεια του ενδιαφερόμενου, να τον «μεταφέρει» από το ένα σημείο στο άλλο, να τον ενισχύσει και να τον εκπαιδεύσει ώστε να ο ίδιος να στεφθεί νικητής

Mentoring

Η ιστορία λίγο πολύ είναι γνωστή: Πριν αναχωρήσει ο Οδυσσέας για τον Τρωικό Πόλεμο, εμπιστεύτηκε την εκπαίδευση του Τηλέμαχου, στον έμπιστο σύμβουλό του, Μέντορα, και του ζήτησε να μάθει στο γιό του όλα όσα γνωρίζει ο ίδιος. Ο Μέντωρ, ήταν η θεά της σοφίας, Αθηνά, μεταμορφωμένη. Στο σήμερα και στις σημερινές πρακτικές του mentoring, η παροχή πληροφοριών, η γνωστοποίηση εμπειριών, η ανταλλαγή γνώσεων μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω κινητοποίηση και να δώσουν εναύσματα για περαιτέρω σκέψεις έτσι, ώστε ο ενδιαφερόμενος να ανακαλύψει τη δική του κατεύθυνση.

NLP & NLP coaching

Neuro-linguistic Programming / Νευρο-γλωσσικός προγραμματισμός: όρος που αναδεικνύει ταυτόχρονα πως το μυαλό μας αντιλαμβάνεται μία πληροφορία, πως μέσα από τη γλώσσα, το μυαλό μας δίνει νόημα σ’ αυτήν την πληροφορία και πως τελικά συμπεριφερόμαστε, εφόσον το νόημα που εμείς δώσαμε στην πληροφορία, ενεργοποίησε στην αντίστοιχη «προγραμματισμένη» συμπεριφορά μας. Η πραγματικότητα του NLP είναι απλή, δεδομένου ότι σου επιτρέπει να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου, να αποκωδικοποιήσεις τη συμπεριφορά σου και τελικώς να διαμορφώσεις το μέλλον που επιθυμείς. Πως επιτυγχάνεται αυτό; Μέσα από τις απαντήσεις που δίνει ο ενδιαφερόμενος σε συγκεκριμένα σενάρια ερωτήσεων, του ξεδιπλώνεται ένα νέο πεδίο όπου μπορεί να αφαιρέσει εμπόδια, να αναπτύξει νέο τρόπο σκέψης και παράλληλα να κατευθύνεται προς το στόχο του.

Ψυχομετρικά εργαλεία

Στο σταδιοδρομώ χρησιμοποιούμε τα ερωτηματολόγια και τεστ EvCareer για Συμβουλευτική καριέρας και Επαγγελματικό Προσανατολισμό της Evalion, Psychometric Solutions. «Αποτελώντας τη μοναδική συμβουλευτική εταιρία στην Ελλάδα που απαρτίζεται αποκλειστικά από εργασιακούς ψυχολόγους, η Evalion μπορεί να παρέχει ή και να αναπτύσσει εξειδικευμένες λύσεις αξιολόγησης διαφορετικών πτυχών του ανθρώπινου δυναμικού. … Οι λύσεις και τα εργαλεία αξιολόγησης που παρέχει η Evalion πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα στην εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού.», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο site www.evalion.gr

Πιο συγκεκριμένα, για τα ψυχομετρικά τεστ και ερωτηματολόγια EvCareer που χρησιμοποιούμε :

Η σειρά Επαγγελματικού Προσανατολισμού EvCareer απευθύνεται σε μαθητές 14-18 χρονών. Μέσα από την αξιολόγηση ικανοτήτων Κατανόησης Κειμένου, Συσχετισμού Εννοιών, Αριθμητικών Προβλημάτων, Αριθμητικών Ακολουθιών, Διαγραμματικού Συλλογισμού, Ελέγχου Δεδομένων, Αντίληψης Χώρου, Μηχανικής Αντίληψης σε συνδυασμό με την αποτύπωση Προσωπικότητας, Αξιών και Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων ταξινομούνται/σκιαγραφούνται τα ατομικά ενδιαφέροντα, με βάση τους τομείς απασχόλησης, καταλήγοντας σε εξατομικευμένα αποτελέσματα με προτάσεις για σχολές και επαγγέλματα.

Η σειρά Επαγγελματικής Συμβουλευτικής EvCareer απευθύνεται σε ενήλικες, όπου μέσα από την αξιολόγηση Γλωσσικού, Αριθμητικού και Διαγραμματικού Συλλογισμού, σε συνδυασμό με την αποτύπωση Προσωπικότητας, Υποκίνησης, Απασχολησιμότητας και Συμπεριφοράς Αναζήτησης Εργασίας, ταξινομούνται/σκιαγραφούνται οι εξατομικευμένες Επαγγελματικές Ιδιότητες καθώς και οι δυνατότητες που έχουμε για την αναζήτηση της κατάλληλης, για εμάς, εργασίας.

Συντονίσου και στο newsletter μας.